VOS logo

Uw expertise op het gebied van veneuze ziekte is onze kracht: laten we samen streven naar belangrijke doorbraken.

Ku Leuven logo
VOS logo

EEN OBSERVATIONALE, PROSPECTIEVE STUDIE OM DE RESULTATEN VAN VERSCHILLENDE BEHANDELINGSOPTIES BIJ PATIËNTEN MET CHRONISCHE VENEUZE ZIEKTE IN BELGIË TE BEOORDELEN

Het doel van de VOS-studie (Venous Outcome Study) is om op de lange termijn (follow-up van patiënten gedurende 2 jaar) de invloed van verschillende behandelingsmogelijkheden voor chronische veneuze ziekte (CVD) op de levenskwaliteit, de ernst van de ziekte, symptomen en tevredenheid van de patiënt te meten.
Dit is een observationele studie waarbij de standaardzorg en follow-up van uw patiënten in deze studie niet zullen veranderen.

Raadpleeg de studiedocumenten:

Dank u voor het invullen van uw contactgegevens hieronder. Het bedrijf Keyrus Life Science zal binnenkort contact met u opnemen om u meer details te geven over de studie en/of uw mogelijke deelname aan de studie**.

*Dit veld is verplicht
**Door dit formulier in te vullen met betrekking tot uw interesse in de VOS-studie, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat u persoonlijke gegevens (naam, voornaam, telefoon, e-mailadres) doorstuurt naar het bedrijf Keyrus Life Science als onderdeel van uw interesse in de studie. Door dit formulier in te vullen, zijn uw ingevulde persoonlijke gegevens bedoeld voor het bedrijf Keyrus Life Science in hun hoedanigheid van gegevensbeheerder en het bedrijf ABECEDAIRE (onderaannemer van Keyrus Life Science voor de creatie van deze website). Deze gegevens worden verwerkt in het kader van uw interesse in de VOS-studie en in overeenstemming met de huidige wettelijke en regelgevende verplichtingen die op ons van toepassing zijn. Ze worden verwijderd aan het einde van de VOS-studie, tenzij anders vereist door de wet. U heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en bezwaar om legitieme redenen tegen persoonsgegevens die u betreffen.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek indienen per e-mail naar het volgende adres: dpo-kls.be@keyrus.com of per post door te schrijven naar: Keyrus Life Science Drève Richelle 161 Bte 18 B-1410 Waterloo, onder vermelding van «Persoonsgegevens» in de onderwerpregel. Voor meer informatie over ons beleid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw verzoek indienen per e-mail naar het volgende adres: dpo-kls.be@keyrus.com.